Algemene capaciteitstesten

Deze zijn de bekendste en ook meest gebruikte testen. Een algemene capaciteitstest toetst je intellectuele mogelijkheden, je kunnen. Niet je verworven kennis.

Kenmerken:

 • Tijdgebonden: je krijgt een zekere tijd om een aantal opgaven te maken.
 • Adaptief: de test houdt rekening met jouw antwoordgedrag.
 • Normering: de uitslagen worden vergeleken met die van een bepaalde normgroep
  (zelfde studieniveau, leeftijd, geslacht, taal…).

Soorten:

 • Verbale intelligentietest:
  Test je verbale redeneervermogen. Taal speelt daarbij een rol, maar het gaat wel niet om een test die je talenkennis op zich meet.
 • Numerieke intelligentietest:
  Test je numerieke redeneervermogen. Deze gaat na in welke mate je logische verbanden kan leggen tussen cijfergegevens en hoe vlot en accuraat je dit doet. Rekenen speelt een rol, maar het gaat niet om een test die je rekenkennis op zich meet.
 • Abstracte intelligentietest:
  Test je inductief redeneervermogen. Deze test gebruikt tekeningen en figuren om je intelligentie te meten. Het verbale element wordt daarbij tot een minimum beperkt.