Projectieve vragenlijsten

Een projectieve vragenlijst biedt een aantal concrete open vragen aan. Je wordt gevraagd jezelf aan de hand van deze vragen te beschrijven. De input vormt de basis voor verder onderzoek.

360° gedragsfeedback vragenlijsten

Deze vragenlijst wordt ingevuld door een aantal ‘peergroups’ (collega’s, leidinggevenden, klanten…).
De bedoeling ervan is dat zij jouw doen en laten in de werksituatie op een objectieve manier beoordelen.

Assessment oefeningen

In een assessment center worden competenties geëvalueerd. Concreet krijg je praktijkgerichte oefeningen
(of simulaties) die een functie weerspiegelen. Je moet je hierbij inleven in een situatie of rol.

Kenmerken:

  • De praktijkgerichte oefeningen kunnen individueel verlopen of in groep.
  • De evaluatie gebeurt door verschillende beoordelaars of assessoren.
  • Terwijl je de oefening maakt, evalueren de assessoren je op een aantal competenties. Meestal worden deze evaluatiecriteria vooraf vastgelegd.

Soorten:

  • Postbakoefening: (of 'in-basket'): je krijgt een fictief bakje met post (klachtbrieven, uitnodigingen…). Aan jou om de brieven snel en nauwkeurig te ordenen en de juiste prioriteiten te stellen: welke acties ga je eerst ondernemen? Evaluatiecriteria: prioriteiten stellen, delegeren, problemen oplossen en andere specifieke management-vaardigheden…
  • Presentatie: na een korte voorbereiding geef je een presentatie aan de assessoren. Het onderwerp kan vrij zijn of opgelegd worden. Evaluatiecriteria: communicatieve vaardigheden, creativiteit, plannen en organiseren, stressbestendigheid en overtuigingskracht...
  • Rollenspel: je voert een aantal taken uit en lost problemen op die aan bod kunnen komen in een reële job.
  • Gesprekssimulatie: (of tweegesprek): je voert een verkoopgesprek, slechtnieuwsgesprek, functioneringsgesprek... Evaluatiecriteria: contactuele vaardigheden, flexibiliteit, empathie, overtuigingskracht, probleemanalytisch vermogen, oordelend vermogen, beslissingen nemen, coachen en leidinggeven…
  • Groepsdiscussie: je voert een discussie met een 3 à 7-tal andere kandidaten. Het kan dat je de opdracht krijgt om een rol te spelen of een bepaald standpunt te verdedigen. Doel van de discussie: een gezamenlijke oplossing vinden voor een bepaald probleem. Evaluatiecriteria: overtuigingskracht, actief luisteren, mondelinge communicatie, samenwerken en vasthoudendheid...