Bescherming en beveiliging


Persoonlijke Levenssfeer


HumanQuest eerbiedigt de Persoonlijke Levenssfeer van iedere kandidaat. Er wordt enkel informatie opgevraagd en gebruikt met toestemming en in het belang van iedere kandidaat. Dit met inachtneming van de algemene bepalingen van de Europese privacybescherming. HumanQuest heeft in België aangifte gedaan van een geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (dossier: HM003009456). Iedere kandidaat wordt in kennis gesteld van de registratie van zijn gegevens. Hij heeft toegang tot deze informatie en kan deze verbeteren of laten verwijderen door te mailen naar: info@HumanQuest.be.

Gemeenschapsmerk


HumanQuest is in de Europese Unie een beschermd gemeenschapsmerk, ingeschreven bij OHIM (Office of Harmonization of Interior Market). Alle gebruiksrechten van haar tools zijn voorbehouden.

High availability Cloud omgeving & “SecurityCentre” webinterface


HumanQuest maakt gebruik van de laatste opslag- en beveiligingstechnieken om de gegevens van de kandidaten te beschermen tegen toegang door onbevoegden, oneigenlijk gebruik en communicatie aan derden, ongeautoriseerde wijziging, onwettige verwijdering of onopzettelijk verlies. De data die kandidaten in het kader van een onderzoek verstrekt, worden opgeslagen op beveiligde virtuele servers die in Europa beheerd worden door Amazon en/of Hostbasket. Zij beheren een high-available/redundante omgeving die op basis van virtualisatie technologie werd gerealiseerd door middel van het zogenaamd “Microsoft Dynamic Datacenter” concept. Hierbij wordt een meervoudig ontdubbelde serverconfiguratie met daarop de virtuele machines gekoppeld aan een gemeenschappelijke storage omgeving (SAN). Alle data worden door hen centraal beheerd, door middel van de “SecurityCentre” webinterface. Het werkt op basis van zeer performante McAfee technologie.