HQ-Training Academy

De HQ-Training Academy ontwikkelde de voorbije jaren een aantal opleidingen voor HR-professionals en organisatieverantwoordelijken die op een verantwoorde en goed onderbouwde manier willen omgaan met een hedendaags talentmanagement van hun werknemers. Dit zowel in het kader van selectie, assessment, individuele coaching of algemeen development.

De instrumenten van HumanQuest kwamen tot stand door een unieke samenwerking tussen academici en vakmensen uit de bedrijfswereld en de sociale economie. In een charter onderschreven alle partijen dat niet enkel de tools moesten beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnormen op het vlak van betrouwbaarheid, validiteit, gebruiksvriendelijkheid, heldere rapportering… maar dat er tevens ook strenge kwaliteitsgaranties moesten voorzien worden opdat alle gebruikers de tools op een uiterst professionele manier zouden kunnen aanwenden.

Diagnostiek is niet enkel een kunst maar ook een wetenschap. Niet de instrumenten zorgen voor de juiste diagnose, enkel een goed opgeleide diagnosticus kan garant staan voor topkwaliteit!

Wie succesvol een opleiding heeft gevolgd in een erkende HQ-Training Academy mag de HQ-Tools gebruiken. In verschillende Europese landen zijn daartoe partners aangezocht die instaan voor het organiseren van een opleiding en het beheer van de certificaties. Daardoor kunnen wij garanderen dat de gebruikers beschikken over de kennis om de tools te gebruiken en de nodige professionele diagnostische competenties om de resultaten juist te interpreteren.

In België is onze Nederlandstalige partner: Alpha-Consulting.

Aanbod


Naast de Full basiscertificatie (3 halve dagen) kan men ook opteren voor een Light basiscertificatie (1 halve dag) met eventuele bovenbouw modules in Master Class.