Persoonlijkheidsonderzoek

Een persoonlijkheidsonderzoek meet een aantal facetten binnen een bepaald aantal persoonlijkheidsdimensies. Welke er gemeten worden varieert naargelang de competenties die de opdrachtgever belangrijk vindt.

Kenmerken:

  • Doorgaans worden er een reeks situaties of standpunten geschetst en moet jij je voorkeur uitdrukken. Het gaat er dus om hoe jij jezelf ziet. Het is een vorm van zelfbeoordeling.
  • Er is geen tijdslimiet, maar je beantwoordt de vragen toch best aan een vlot tempo.
  • Er wordt ook steeds nagegaan hoe eerlijk en consistent je antwoordt.

Soorten:

  • Normatieve of vrije antwoordkeuze:
    Je geeft telkens aan in welke mate een bewering op jou van toepassing is of in welke mate je er mee akkoord gaat. Je hebt dan bijvoorbeeld de keuze tussen: 'helemaal akkoord - akkoord - om het even - niet akkoord - helemaal niet akkoord'.
  • Ipsatieve of gedwongen antwoordkeuze:
    Dit betekent dat je een keuze moet maken, zelfs als het antwoord niet helemaal je mening dekt. Zo krijg je bijvoorbeeld 4 beweringen en is het aan jou om hieruit de bewering te kiezen die het meest op jou van toepassing is en de bewering die het minst van toepassing is.