Psycho-metrisch onderzoek

Europees psycho-metrisch onderzoek


Alle HQ-tools zijn wetenschappelijk onderbouwd en getest. Sinds 2003 maakt Human Competence Center deel uit van een internationaal ontwikkelingsteam. Academici samen met vakmensen uit de bedrijfswereld en de sociale economie zorgden daarbij door hun unieke samenwerking voor een virtueel hoogstaand kwaliteitsplatform.

Verder psychometrisch onderzoek van de instrumenten is echter onontbeerlijk. De informatie die kandidaten via HumanQuest ter beschikking stelt, wordt gebruikt voor verder wetenschappelijk onderzoek. Wanneer gegevens gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden, dan worden de gegevens collectief en op basis van anonimiteit behandeld. Kandidaten kunnen er echter steeds voor kiezen geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Dit geeft geen effect op de resultaten van de HumanQuest -instrumenten.

Validiteit


Alle testen hebben in een professioneel diagnostisch proces een hoge betrouwbaarheid (>.74) en een zeer goede validiteit.