Specifieke capaciteitstesten

Een specifieke capaciteitstest meet in hoeverre je over een bepaalde capaciteit of vaardigheid beschikt. Bijvoorbeeld: controleren van gegevens, nauwkeurigheid, reactiesnelheid, concentratie, handvaardigheid, geheugen en aandacht, aanleg voor routinewerk, verwerking van administratieve gegevens... Soms is het onderscheid met intelligentietesten klein omdat bepaalde vaardigheden ook een belangrijke rol spelen bij intelligentie.

Kenmerken:

  • Tijdgebonden: je krijgt een zekere tijd om een aantal opgaven te maken.
  • Adaptief: de test houdt rekening met jouw antwoordgedrag.
  • Normering: de uitslagen worden vergeleken met die van een bepaalde normgroep (zelfde studieniveau, leeftijd, geslacht, taal…).

Soorten:

  • Ruimtelijke inzichttest:
    Test in hoeverre je kan denken in de ruimte, bijvoorbeeld: of je je een tweedimensionale figuur kan voorstellen in de driedimensionale ruimte.
  • Technische inzichttest:
    Test hoe goed je technische problemen kan oplossen door onder andere gebruik te maken van fysische wetmatigheden.